Runsten Vs22, L2004:7271 i Haraker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Rúnfast, bróður sinn. Hann varð dauðr í fôru Rúna ... drengja. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 0,95 m hög, 0,65 m bred (NNV-SSÖ) och 0,25 m tjock. Enligt Västmanlands runinskrifter har stenen ursprungligen varit avsevärt större, men ristningen är djup och tydlig och linjerna är jämna och vackert ristade. Runhöjd 7-8 cm. Inskrift på den mot SSÖ vettande sidan. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften:"...efter Runfast, sin broder. Han blev död på utfärd ... (den bäste av) unga män(?)" Uppmålad 1983."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Haraker socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vs22, L2004:7271 i Haraker:
"Stenen skall ursprungligen ha stått vid Ulvsta, flyttades på initiativav en von Friesen."
Vill du se flera runstenar i Haraker socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.778253
Longitud: 16.379579
Lämnings-ID: L2004:7271
Riksantikvarieämbetets ID: Haraker 25:1
Sveriges runinskrifter: Vs22, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Ulvsta
Placering: Vid Svanå bruk.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Litle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Haraker
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:7271