Runsten Vs5, L2004:5113 i Dingtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"kra-hni- lét reisa stein ... var farinn til Englands. Dó í Spjallboða ... Hjalpi Guð sálu hans ... Siggi hjó rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,45 m hög, 0,65 m bred och 0,5 m tjock. Mot V är en runslinga, 9-11 cm bred. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften:"...lät resa stenen...(Han) var faren till England. Dog i Spjallbodes ... Hjälpe Gud hans själ ... Siggi högg runorna." Enligt Västmanlands runinskrifter står årtalet 1816 mitt på stenen, vilket är byggnadsåret för det hus, i vars trappa runstenen infogades. Uppmålad 1981. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dingtuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m ÖSÖ om SÖ hörnet av hus."
Vill du se flera runstenar i Dingtuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.562873
Longitud: 16.351361
Lämnings-ID: L2004:5113
Riksantikvarieämbetets ID: Dingtuna 278:1
Sveriges runinskrifter: Vs5, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Vändle, sörgården (gästgivargården)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Sigge (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:5113