Runsten L2004:4971 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,85 m hög, 2,5 m bred (NNV-SSÖ) och intill 0.35 m tjock. Ristning på stenens NÖ och SV sidor. Runhöjd 7-10 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter är ristningen på oskadade partier djup och tydlig och inskriften lyder på framsidan: "Hägulv lät göra detta minnesmärke efter Knut, sin fader, och efter Gudlög, hans syster. Balle reste stenen. Balle. Knut. På baksidan lyder inskriften:"Stenen har upprest, som stånda skall, Balle den röde efter brodern. Balle." Uppmålad 1997. Rengjord 2005. Runstenen stod tidigare vid Lilla Kyninge (RAÄ nr 313) och flyttades till sin nuvarande plats år 1860."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg. Igenväxande park."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om uppfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598938
Longitud: 16.887803
Lämnings-ID: L2004:4971
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 168:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:4971