Runsten Vs4, L2004:4209 i Dingtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... góðan(?), son(?) sinn(?). Biðja(?) nú(?) Guð(?) hjalpa(?) ... §Q ... góðan(?), son sinn beggja. Nú Guð hjalpi(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment, röd granit, 0,8 m hög, 0,6 m bred och 0,25 m tjock. Runorna är 10-12 cm höga och 0,3-0,4 cm djupa och ifyllda. Fragmentet är närmast trekantigt och står lutat mot en tall med runslingan vändmot S. Enligt Västmanlands runinskrifter är det bevarade stycket troligen stenens övre del och inskriften lyder: "..., sin son. De bedja nu Gud hjälpa...(?)". Enligt Västmanlands runinskrifter är inskriften en jämförelsevis ung runsten (1100-talet ?). Uppmålad 1981. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dingtuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m SÖ om SÖ knuten av hus."
Vill du se flera runstenar i Dingtuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.564247
Longitud: 16.35352
Lämnings-ID: L2004:4209
Riksantikvarieämbetets ID: Dingtuna 145:1
Sveriges runinskrifter: Vs4, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Vändle, norrgården
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Ev. samma som gjort Sö 82.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:4209