Runsten Vs21, L2003:8022 i Romfartuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein þenna at Steinbjôrn ... arfa(?) Gansa(?)/Knasa(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 4 st. Nu i Länsmuseet i Västerås. Påträffade 1913 i källare i Äs. Enligt Västmanlands runinskrifter består fragmenten av grå granit varav tre av fyra har direkt passning och mäter tillsammans 70 x 30 cm. Stycket utan passning är 33 x 25 cm. Inskriften lyder:"... denna sten efter Stenbjörn ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Romfartuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Vill du se flera runstenar i Romfartuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701538
Longitud: 16.57994
Lämnings-ID: L2003:8022
Riksantikvarieämbetets ID: Romfartuna 171:1
Sveriges runinskrifter: Vs21, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Äs
Placering: I Länsmuseet, Västerås.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Romfartuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:8022