Runsten L2003:8022 i Romfartuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2003:8022 i Romfartuna
Foto av Runsten L2003:8022 i Romfartuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein √ĺenna at Steinbj√īrn ... arfa(?) Gansa(?)/Knasa(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 4 st. Nu i L√§nsmuseet i V√§ster√•s. P√•tr√§ffade 1913 i k√§llare i √Ąs. Enligt V√§stmanlands runinskrifter best√•r fragmenten av gr√• granit varav tre av fyra har direkt passning och m√§ter tillsammans 70 x 30 cm. Stycket utan passning √§r 33 x 25 cm. Inskriften lyder:"... denna sten efter Stenbj√∂rn ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Romfartuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.701538
Longitud: 16.57994
Lämnings-ID: L2003:8022
Riksantikvarieämbetets ID: Romfartuna 171:1
Sveriges runinskrifter: Vs21 (Västmanlands runinskrifter))
Plats: √Ąs
Placering: I Länsmuseet, Västerås.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Romfartuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/670c17e8-7aaf-474c-a272-b7608a3d2de4