Runsten Vs2, L2003:7293 i Rytterne
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,15 m hög och 0,95 m bred (NNV -SSO) och 1,15 m tjock. Ristning på den mot NÖ vettande sidan, i form av ett kors. Enligt Västmanlands runinskrifter är Vs 1 och Vs 2 ursprungligen parstenar, dvs de har ingått i ett och samma runmonument, och korset är originellt utformat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rytterne socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Rytterne socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512479
Longitud: 16.342364
Lämnings-ID: L2003:7293
Riksantikvarieämbetets ID: Rytterne 52:2
Sveriges runinskrifter: Vs2, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Stora rytterns kyrkoruin
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material: Grå granit
Runristare: Ovan ristare.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Rytterne
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:7293