Runsten L2003:7293 i Rytterne ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2003:7293 i Rytterne
Foto av Runsten L2003:7293 i Rytterne
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,15 m h√∂g och 0,95 m bred (NNV -SSO) och 1,15 m tjock. Ristning p√• den mot N√Ė vettande sidan, i form av ett kors. Enligt V√§stmanlands runinskrifter √§r Vs 1 och Vs 2 ursprungligen parstenar, dvs de har ing√•tt i ett och samma runmonument, och korset √§r originellt utformat."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rytterne socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal kyrkogård."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512479
Longitud: 16.342364
Lämnings-ID: L2003:7293
Riksantikvarieämbetets ID: Rytterne 52:2
Sveriges runinskrifter: Vs2 (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Stora rytterns kyrkoruin
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material: Grå granit
Runristare: Ovan ristare.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Rytterne
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e2f40881-23e1-4ef5-94d6-0ac7c1fd6b59