Runsten Vs1, L2003:7201 i Rytterne
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðleifr setti staf ok steina þessa eptir Slagva, son sinn, endaðr austr í Gôrðum(?)/Chorezm(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m hög, 1,7 m bred (ÖSÖ - VNV) och 0,2 m tjock. Inskrift på den mot NÖ vettande sidan. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften: "Gudlev satte stav och dessa stenar efter Slagve, sin son. Han ändades österut i Gårdarike(?)". Se skiss i inventeringshandlingarna. Enligt Västmanlands runinskrifter är ornamentiken originell och inskriften med sina dubbla rader skickligt anpassad efter stenens triangelform. Uppmålad 1970. Uppmålad 2005. 3,5 m NV om Vs 1 är Vs 2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rytterne socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gammal kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Rytterne socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.512527
Longitud: 16.342408
Lämnings-ID: L2003:7201
Riksantikvarieämbetets ID: Rytterne 52:1
Sveriges runinskrifter: Vs1, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Stora rytterns kyrkoruin
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå och rödaktig granit
Runristare: Ovan ristare.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Rytterne
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:7201