Runsten Vs19, L2003:5593 i Skultuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnvaldr lét reisa stein þenna eptir Orm, stjúp sinn, dreng góðan, ok var farinn austr með Ingvari. Hjalpi Guð sálu hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m hög, 0,4 m bred (NNV-SSÖ) och 0,45 m tjock. Runhöjd 5-10 cm. Inskrift på den mot SV vända sidan. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnald lät resa denna sten efter Orm, sin styvson, en god ung man, och han hade farit österut med Ingvar. Hjälpe Gud hans själ." Uppmålad 1967. Uppmålad 1983. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skultuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkområde."
Vill du se flera runstenar i Skultuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.719973
Longitud: 16.418198
Lämnings-ID: L2003:5593
Riksantikvarieämbetets ID: Skultuna 113:2
Sveriges runinskrifter: Vs19, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Berga
Placering: Vid Skultuna bruk.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort Vs 18.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Skultuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:5593