Runsten L2002:82 i Västerås 🇬🇧
Även känd som Anundshögsstenen
Foto av Runsten L2002:82 i Västerås
Foto av Runsten L2002:82 i Västerås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Folkviðr reisti steina þessa alla at son sinn Heðin, bróður Ônundar. Vreiðr hjó rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 3,2 m hög, 1,3 m bred (NÖ-SV) vid basen (avsmalnande uppåt) och intill 0,8 m tjock. Ristningen vetter mot SÖ och är uppmålad med röd färg. Runhöjd 8-14 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter lyder inskriften:"Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna." Uppmålad 1966. Uppmålad 1997."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tämligen plant moränområde vid Ö foten av rullstensås (N-S). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och NÖ om gångväg (NV-SÖ)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629926
Longitud: 16.646288
Lämnings-ID: L2002:82
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 431:4
Sveriges runinskrifter: Vs13 (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Västerås, anundshögsområdet
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Vred (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Anundshögsstenen
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ee70421a-e275-4521-be34-2ca01651f766