Runsten Vs10, L2002:450 i Västerås
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,5 m hög, 1 m bred och 0,4 m tjock. Enligt Västmanlands runinskrifter är runstenens höjd över marken 2,15 m. Vänder ristningsytan mot N. Slingor utan text, framställer ett i slingor starkt upplöst fyrfotadjur. Enligt Västmanlands runinskrifter ristningen i stort sett tydlig, men till vänster om korsstammen är en figur som är ristad med oskarpa och mycket grunda linjer. Denna del av ristningen har tillkommit långt senare än ristningen i övrigt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikesren. Nära bro."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö om bäck och 8 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.589577
Longitud: 16.493762
Lämnings-ID: L2002:450
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 275:2
Sveriges runinskrifter: Vs10, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Saltängsbron
Placering:
Föremål: Ristad sten
Material: Blågrå granit
Runristare: Livsten (A); Tidkume (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:450