Runsten Vs17, L2002:2114 i Tortuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn lét reisa merki eptir Tíðfríð, konu sína, ok eptir sik sjalfan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,4 m hög, 0,6 m bred (Ö-V) och 0,25 m tjock. Runhöjd 4-8 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter finns ett enkelt tecknat skepp mitt på runstenen och det är enda gången en sådan bildframställning förekommer på en västmanländsk runsten. Inskrift på den N sidan. Inskription: "Holmsten lät resa minnesmärket efter Tidfrid, sinhustru, och efter sig själv". Uppmålad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack mark. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m ÖNÖ om dike och 11 m SSÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.680768
Longitud: 16.769342
Lämnings-ID: L2002:2114
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 50:1
Sveriges runinskrifter: Vs17, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Råby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Litle (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:2114