Runsten Vs16, L2002:1297 i Tortuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"ernbarua lét reisa stein eptir ... risti "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gråsten, 1,95 m lång och 0,45 m bred. Inmurat i liggande ställning i sakristians vägg 2 m över marken. Genom att kyrkväggen fått ny puts har fragmentet blivit infällt i väggen ca 5 cm. Runhöjden är 7-12 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter utgör det bevarade stycket stenens vänstra hälft och inskriften lyder:"Ärnbjörn(?) lät resa stenen efter ... ristade.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yttre sidan av Ö muren i sakristian, Tortuna kyrka."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.677703
Longitud: 16.731113
Lämnings-ID: L2002:1297
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 39:1
Sveriges runinskrifter: Vs16, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Tortuna kyrka
Placering: Inmurad i sakristians östra vägg.
Föremål: Runsten
Material: Granit med gulaktigt ytskikt
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1297