Runristning L2004:8759 i Irsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2004:8759 i Irsta
Foto av Runristning L2004:8759 i Irsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Henricus "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, bestående av namnet "Henrikus" inskuret med 1-2 cm hrunor. Medeltida. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Irsta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kyrkdörr mellan vapenhus och långhus. 1.33 m över dörrensunderkant, på dess framsida, mellan lås och ring."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598663
Longitud: 16.705821
Lämnings-ID: L2004:8759
Riksantikvarieämbetets ID: Irsta 390:1
Sveriges runinskrifter: VsFv1972;266
Plats: Irsta kyrka
Placering: Kyrkdörr mellan vapenhus och långhus.
Föremål: Dörr
Material: Furu
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3aed474c-ca5f-4f0b-a32f-cb5cd9731317