Runristning L2004:8542 i Hubbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2004:8542 i Hubbo
Foto av Runristning L2004:8542 i Hubbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Taf(?) l√©t reisa stein √ĺenna eptir Gr√≠mmund. Var farinn, sonr Vi√įfastar, austarla. Ulfr ok V√©bj√īrn ... Ketilas(?)/Ketilh√īss(?) ger√įu bryggju √° ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Fyndplats för runsten (nr 2). 2) Runsten, av rödaktig granit,2.27 m h, 0.9 m br och 0.33 m tj. Foten är 0.65 m br och 0.65 mtj. Ristningsytan är jämn men tycks vara försliten. Runristningenbestår av ett skriftband format som en oval ormslinga med huvudoch stjärt sammanlänkade. Utanför slingan och parallellt meddensamma löper ytterligare ett skriftband som delvis ärbortslaget. Ristningsytan är cirka 1.66x0.72 m. Runhöjden är10-12 cm utom i början och i slutet då runorna är 5-6 cm. Ibotten på ristningslinjerna i stenens nedre del kan infärgningskönjas. Stenen är kantskadad, förmodligen i samband medåkerbearbetning. Texten tolkas: "Tav? lät resa denna sten efterGrimmad. Han var faren - Vidfastes son - österut. Ulv och Vibiorn.... Ketillas gjorde bro .... i sundet." Runstenen upptäcktes1986 av hemmansägaren Evert Lindblom, Hökåsen, i samband medstenröjning i hans åker. Enligt Jan-Paul Strid, Runverket,dateras stenen till 1030-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hubbo socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mor√§navsats i sluttning mot S bel√§gen mellan 2 h√∂jdryggar i V och√Ė. Skogsmark (l√∂vskog)."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 2 20 m 180 gon om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658964
Longitud: 16.614088
Lämnings-ID: L2004:8542
Riksantikvarieämbetets ID: Hubbo 74:1
Sveriges runinskrifter: VsFv1988;36
Plats: Jädra
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Hubbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a19c5810-74a6-4130-8155-90dacd507e95