Runristning Vs8, L2003:9846 i Västerås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Ave Maria. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1-4) Runristningar, funna i domkyrkan. Seinventeringshandlingarna. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.612524
Longitud: 16.541412
Lämnings-ID: L2003:9846
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 362:1
Sveriges runinskrifter: Vs8, (Västmanlands runinskrifter))
Plats: Västerås domkyrka
Placering: I sakristiekällarens södra vägg.
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:9846