Runristning L2003:9653 i Västerås
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, annan, i sten, 1.4 m h, 0.9 m br vid basen, 0.5 m brvid toppen och 0.4 m tj. Stenen är fyrsidig. Avbruten i toppen.Lutar något åt V. Inskrift på Ö sidan, bestående av någraruntecken samt en slinga, se inventeringshandlingarna. EnligtLars Jansson på Lista restes stenen av en person vid namnBjuggren någon gång under 1800-talets senare hälft. Inskriftenvet han dock inget om. Troligt är dock att även den gjorts avovan nämnde Bjuggren. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m VSV om husvägg."
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.660229
Longitud: 16.481753
Lämnings-ID: L2003:9653
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 154:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:9653