Hällristning L2004:4887 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, på block 1.8 x 1.2 x 0.8 m, bestående av 2 djurfigurer,* 7 fragment och 31 älvkvarnar. Djuren är 24-27 cm l, fyrbenta. Fragmenten är 8-21 cm l. Älvkvarnarna är 2-7 cm diam och 0.5-1cm dj. Två älvkvarnar är sammanbundena med en ränna, 1 cm l. 11 små älvkvarnar bildar en grupp. Belägna på sydsluttning av stenblock. Runt blocket är en stenpackning, grav? *"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NNV om åkerkant och 6 m SSV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.663868
Longitud: 16.803695
Lämnings-ID: L2004:4887
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 479:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:4887