Hällristning L2004:3891 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 15x10 m (N-S), bestående av 2 ytor, sammanlagt innehållande 10 skeppsfigurer, 1 människofigur, 8 fotsulor, 4 cirkelfigurer, 2 spårstämplar, 3 obestämbara fragment, 1 övrig figur och 51 älvkvarnar. Yta 1: Hällristning, 4,2x2,3 m (NV-SÖ), bestående av 10 skeppsfigurer, 1 människofigur, 4 fotsulor, 2 cirkelfigurer, 2 spårstämplar, 3 fragment, 1 övrig figur och 47 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 30-37 cm l, 6 av dubbellinjig typ varav 5 med bemanningsstreck, 3 av enkellinjig typ varav 1 med bemanningsstreck. Fotsulorna varav 2 har sandalband och är parställda, medan 1 har tår. Cirkelfigurerna är 9 cm diam och består av en enkelring och en helt uthuggen yta, platta. Spårstämplarna är 6x6 cm resp 7x7 cm. Fragmenten är 12-16 cm st. Älvkvarnarna varav 44 är runda, 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, samt 5 är avlånga, 5-10 cm l och 3-6 cm br. Belägen på NÖ-sluttande berghäll. 1,5 m S om yta 1 är; Yta 2: Hällristning, 1,7x1,2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 4 fotsulor, 2 cirkelfigurer och 2 älvkvarnar. Fotsulorna är 14-27 cm l och 8-12 cm br, 2 med sandalband och parställda. Cirkelfigurerna är 10-16 cm diam och består av 1 ringkors och 1 helt uthuggen yta, platta. 1 älvkvarn är rund, 4 cm diam och 0,5 cm dj, samt 1 oval, 6x4 cm och 1 cm dj. Belägen på plan hällyta på hällens krön. (RAÄ dnr 321-325-2006)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö kanten av berg med jordavlagringar, intill åravin. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NNV om väg, och 10 m SV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662893
Longitud: 16.781025
Lämnings-ID: L2004:3891
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 100:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3891