Hällristning L2004:3876 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.3x2.2 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 10 skepp, 45 älvkvarnar och 10 avlånga fördjupningar. Skeppen är 25-65 cm l. Ett skepp har tre skrovlinjer, 2-3 cm br och fem har bemanningsstreck. Ett skepp har en egenartad påbyggnad. Två skepp har endast diffusa konturer. Älvkvarnarna är 3-9 cm diam och 0.5-3.5 cm dj. Två älvkvarnar är förbundna med en 3.5 cm l och 3cm br ränna. De avlånga fördjupningarna är 7x5-17x10 cm och 0.5-3cm dj. Fyra fördjupningar är förbundna parvis, det ena paret med en 4.5 cm l och 4.5 cm br ränna. Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ spetsen av svacka i bergområde med jordavlagringar. Skogsmark(barrskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"46 m NÖ om åkerhörn. 60 m VSV om hörn av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.662997
Longitud: 16.795146
Lämnings-ID: L2004:3876
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 174:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3876