Hällristning L2004:3656 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5x4 m (N-S), bestående av 2 skepp, 3 obestämbara figurer och 25 älvkvarnar. Skeppen är 50 cm l, tämligen gruntristade. En obestämbar figur, 38x22 cm st, liknar närmast tvåsammanbundna ögon med näsa under, möjligen en glasögonfibula. Den är tämligen grunt ristad. I ristningens övre SÖ hörn är en bågformig, mantelliknande figur och ytterligare en obestämbar linje. Älvkvarnarna är 4.5-8 cm diam och 0.5-2 cm dj. Några är delvis sönderspruckna. Hällristningen är belägen i isrepad och sprucken N-sluttande fast häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttande berghäll. Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och S om kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651302
Longitud: 16.828952
Lämnings-ID: L2004:3656
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 19:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3656