Hällristning L2004:3574 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, på block, 4.7 x 2.4 m (ÖNÖ-VSV) och 1.3 m h, bestående av 1 skepp. Skeppet är 1 m l (ÖNÖ-VSV) och 0.3 m h. Inuti skeppet är tre människofigurer med upplyftade armar. Skeppet är avflagat i ÖNÖ änden. Djup ristning. Belägen på starkt SSÖ-sluttande sida av flyttblock. Skiss i inventeringshandlingarna. ATA Dnr 321-322-2006, Ändrad beskrivning: Hällristning på block, storlek se ovan, bestående av 1 skeppsfigur , 4 människofigurer och 1 obestämbar figur/fragment. Skeppsfiguren är 108 cm långt och av dubbellinjig typ med bemanningsstreck bestående av 4 människofigurer, 11-15 cm långa med upplyfta armar/padlar(?). Skadat. Fragmentet är 30 cm långt. Belägen på blockets lodräta SSÖ-sida."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack höjd. Åkerholme."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NV om infartsväg och 1 m NV om åkerkant samt 2 m V om dito."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.648965
Longitud: 16.818122
Lämnings-ID: L2004:3574
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 80:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3574