Hällristning L2004:3263 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp. Skeppet är 2 m l (NNV-SSÖ) och intill 0.5 m h, med 18 bemanningsstreck. Ristningen är mycket djup. Belägen i rundad V- sluttning, 0.8 m nedom krön av bergrygg. Skiss i inventeringshandlingarna. ATA Dnr 321-322-2006,"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NNV änden av bergrygg (NNV-SSÖ) med jordavlagringar. Gårdstomt."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m NNV om NNÖ hörnet av bostadshus, 15 m S om mindre väg."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.646662
Longitud: 16.812517
Lämnings-ID: L2004:3263
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 78:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:3263