Hällristning L2004:2811 i Dingtuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3.5x1.5 m st (Ö-V) bestående av 30 skepp. Skeppenär 20-50 cm l. Hällristningen är belägen på mot SV sluttandehäll. Anmälan i samband med dokumentation och specialinventering Broström/Ihrestam, 2004. Hällristning, 4,3x1,7 m (Ö-V) bestående av 32 skeppsfigurer, 1 ormfigur, 1 obestämbar figur, 5 fragmentariska figurer och 3 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 18-66 cm långa, alla av dubbellinjig typ varav nio är fragmentariska. Den bestämbara figuren är ormliknande och 15 cm lång. De obestämbara figurerna varav en är 24x11 cm och de övriga är fragment är 9-15 cm långa. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm djupa. Belägen på övre delen av SV-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Dingtuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NV om RAÄ 269, gravfält och 12 m SSÖ om gammalt åkerhörn. "
Vill du se flera runstenar i Dingtuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.598829
Longitud: 16.418458
Lämnings-ID: L2004:2811
Riksantikvarieämbetets ID: Dingtuna 595:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Dingtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2004:2811