Hällristning L2003:9840 i Västerås
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1x0,9 m (N-S), bestående av 2 skepp och 2 älvkvarnar. Skeppen, är 38-51 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Tämligen grunt ristade. Av älvkvarnarna är en rund och en oval. Den runda är 7 cm diam och 1 cm dj, den ovala är 7x4 cm och 1 cm dj. Belägen på V-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Isslipad mot V stupande ådergnejshäll. Parkmark. Nära och Ö om bäck (N-S). "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"21 m SÖ om gångvägskorsning. 3 m ÖNÖ om gångväg. 20 m SSÖ om fyrvägskorsning."
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625569
Longitud: 16.560806
Lämnings-ID: L2003:9840
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 220:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2003:9840