Hällristning L2002:8800 i Björksta
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 3,1x1,6 m (N-S) bestående av 4 skepp, 5 fragment och 10 skålgropar. Skeppen är 15-52 cm l, två av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck och två av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Mycket grunt huggna. Fragmenten är 6-16 cm l. Skålgroparna är 4-6 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på N-sluttande sprucket hällkrön. (RAÄ dnr. 3.4.2-3257-2013)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Björksta socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Björksta socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.663081
Longitud: 16.780778
Lämnings-ID: L2002:8800
Riksantikvarieämbetets ID: Björksta 730
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:8800