Hällristning L2002:6491 i Kungsåra
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 8 x 5 meter (ONO - VSV ) bestående av 2 skepp,1 obestämbar figur, 10 fragment, 1 ränna och 72 skålgropar. Skeppet är 43 cm långt och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Mycket vittrat och tunt hugget. Fragmenten är 8 - 13 cm långa. Rännan är 7 cm lång och utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är 66 runda 2 - 6 cm i diameter och 0,5 - 2 cm djupa, 2 är avlånga 8 - 10 cm långa, 4 - 6 cm breda och 1 - 1,5 cm djupa. 6 små skålgropar bildar ett radmönster. Belägen på krön och sluttningar av uppstickande häll med brandskada på toppen. (Dnr 326-4043-2007)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Kungsåra socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Hagmark "
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 meter söder om viltstängsel, 8 meter söder om vägkant och 25 meter öster om åkerkant. "
Vill du se flera runstenar i Kungsåra socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.622281
Longitud: 16.811568
Lämnings-ID: L2002:6491
Riksantikvarieämbetets ID: Kungsåra 219
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Kungsåra
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:6491