Hällristning L2002:5727 i Västerås
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block, 0,9 m diam och 0,3 m h, bestående av 1 skeppsfigur, 1 obestämbar figur och 2 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 32 cm l, 3 cm br och 0,5 cm dj. Helt urhuggen. Den obestämbara figuren är 16 cm l, 5 cm br och 0,5 cm dj. Älvkvarnarna är 5 cm diam och 0,5 cm dj. Grovkornig bergart."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande moränmark. Skogbeväxt park."
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625829
Longitud: 16.544178
Lämnings-ID: L2002:5727
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 1206
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:5727