Hällristning L2002:5678 i Västerås
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, i block, 1,2x0,9 m (NV-SÖ), bestående av 1 vapenfigur och 10 älvkvarnar. Blocket består av finkornig bergart. Vapenfiguren är, 26 cm l, 7 cm br och 1,5 cm dj. Böjd. Helt urhuggen. Älvkvarnarna är 3-7 cm diam och intill 1,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Västerås socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt SV-sluttande moränmark. Skogbeväxt park."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m NV 0m flervåningshus."
Vill du se flera runstenar i Västerås socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.625904
Longitud: 16.544323
Lämnings-ID: L2002:5678
Riksantikvarieämbetets ID: Västerås 1200
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Västerås
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:5678