Hällristning L2002:2583 i Tortuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Älvkvarnsförekomst, 4.1x2.7 m (VNV-ÖSÖ), bestående av 57älvkvarnar och 3 avlånga fördjupningar. Älvkvarnarna är 3-7 cmdiam och 0.5-2 cm dj. De avlånga fördjupningarna är 10-24 cm l,4.5-7 cm br och 1.5-2 cm dj (två N-S, en Ö-V). Förekomstenbelägen i V-NV- och N-sluttande berghälls övre och mellerstaV-sluttning. 1.7 m NÖ om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.3m (N-S), bestående av 4 älvkvarnar. Dessa är 4-6 cm diam och0.5-1.5 cm dj. 2.4 m Ö om nr 2 är: 3) Älvkvarnsförekomst, 1.3x0.9m (NV-SÖ), bestående av 4 älvkvarnar och 1 avlång fördjupning.Älvkvarnarna är 3-6 cm diam och 0.5-1 cm dj. Den avlångafördjupningen är 25x8 cm (ÖNÖ-VSV) och 2.5 cm dj. Förekomstenbelägen i Ö- och N-sluttande berghäll. Skeppsfigurliknandelinjer/ rännor finns invid den Ö-sluttande Ö kanten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV kanten av bergs- och moränrygg. Åkermark, impediment."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m S om åkerkant, 15 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.673464
Longitud: 16.757088
Lämnings-ID: L2002:2583
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 233:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:2583