Hällristning L2002:1985 i Tortuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 6.7x4 m (N-S), bestående av 1 skepp, 7 fotsulor, 532 älvkvarnar och 6 avlånga fördjupningar. Skeppet är 35x4 cm l, konturhugget, med relings- och köllinjer. Bemanningsstreck saknas. Grunt hugget. Något osäkert. Fotsulorna är 20-24 cm l,7-10 cm br och 0.5-1.5 cm dj. Helt uthuggna. Älvkvarnarna är i allmänhet, 2.5-5 cm diam och 0.5 cm dj. Ett 50-tal är 6-9 cm diam och 1-2.5 cm dj. Flertalet är ordnade i rader. De avlånga fördjupningarna är 6-7 cm l, 4-8 cm br och 0.5-2.5 cm dj. Ristningen är belägen i en uppstickande NNV-sluttande och skålad berghäll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg med jordavlagringar. Skogsmark (lövskog)."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.70998
Longitud: 16.680516
Lämnings-ID: L2002:1985
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 134:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1985