Hällristning L2002:1938 i Tortuna
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Ny beskrivning; ATA Dnr 326-4361-2004, Rapport över dokumentation och imålning. Hällristning 2,6 x 0,5 m (N-S) bestående av 1 skeppsfigur och 5 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 50 cm lång och av dubbellinjig typ med bemanningsstreck. Älvkvarnarna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm djupa. 3 älvkvarnar bildar en rad. Belägen på V-sluttande häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tortuna socken i Västerås kommun (Västmanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berg med jordavlagringar. Skogsmark (blandskog)."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m NÖ om väg och knappt 60 m NV om uppfartsväg."
Vill du se flera runstenar i Tortuna socken eller Västerås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.709725
Longitud: 16.678337
Lämnings-ID: L2002:1938
Riksantikvarieämbetets ID: Tortuna 132:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västmanlands
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2002:1938