Runsten L1974:7632 i Forsheda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1974:7632 i Forsheda
Foto av Runsten L1974:7632 i Forsheda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti reisti stein eptir Gunna, m√°g sinn, ... ... ... vestarla var√į ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, upprest. 3,18 m h√∂g √∂ver marken, i genomsnitt 0,85 m bred (N-S) och 0,15 - 0,2 m tjock. √Ąven den mot V vettande sidan har en slinga inhuggen dock utan bokst√§ver. Runorna √§r 11-13 cm h√∂ga. Stenen hittades d√• gamla kyrkan √•r 1866 byggdes om, i stenmuren och uppsattes d√• p√• sin nuvarande plats. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Toste reste stenen efter Gunne, sin fr√§nde, ... v√§sterut blev...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Forsheda socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"√Ė kanten av gamla kyrkog√•rdsmuren. 25 m N om v√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.162181
Longitud: 13.828096
Lämnings-ID: L1974:7632
Riksantikvarieämbetets ID: Forsheda 27:1
Sveriges runinskrifter: Sm51 (Smålands runinskrifter))
Plats: Forsheda kyrkogård
Placering: Vid gamla kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Granatamfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Forsheda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c6851219-9229-497f-8f9f-6dd272974aa2