Runsten Sm51, L1974:7632 i Forsheda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tosti reisti stein eptir Gunna, mág sinn, ... ... ... vestarla varð ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, upprest. 3,18 m hög över marken, i genomsnitt 0,85 m bred (N-S) och 0,15 - 0,2 m tjock. Även den mot V vettande sidan har en slinga inhuggen dock utan bokstäver. Runorna är 11-13 cm höga. Stenen hittades då gamla kyrkan år 1866 byggdes om, i stenmuren och uppsattes då på sin nuvarande plats. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Toste reste stenen efter Gunne, sin frände, ... västerut blev...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Forsheda socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö kanten av gamla kyrkogårdsmuren. 25 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Forsheda socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.162181
Longitud: 13.828096
Lämnings-ID: L1974:7632
Riksantikvarieämbetets ID: Forsheda 27:1
Sveriges runinskrifter: Sm51, (Smålands runinskrifter))
Plats: Forsheda kyrkogård
Placering: Vid gamla kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Granatamfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Forsheda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:7632