Runsten L1972:940 i Rydaholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1972:940 i Rydaholm
Foto av Runsten L1972:940 i Rydaholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigmundr ger√įi ... Ulf/...ulf, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m h√∂g, 1 m bred (185-385 gon) och 0,15 m tjock. Runh√∂jd 10-11 cm. Enligt 1953 √•rs inventering skall stenen ursprungligen ha varit rest vid en bro i Horda. Stenen stod f√∂re v√§goml√§ggningen 1954 ca 22 m NNS om nuvarande plats, i en nu borttagen stenmur, √Ė om d√•varande v√§gen enligt Folke Davidsson. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Sigmund gjorde ...-ulv (el Ulv), sin broder." Uppm√•lad 1966. Uppm√•lad 1983. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg (N-S) . Vägkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.9999
Longitud: 14.274979
Lämnings-ID: L1972:940
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 116:1
Sveriges runinskrifter: Sm59 (Smålands runinskrifter))
Plats: Horda
Placering: Vid Upplövs Mellangård.
Föremål: Runsten
Material: Amfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ef7b589a-1e56-48d1-8350-3a737e17af9a