Runsten Sm59, L1972:940 i Rydaholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigmundr gerði ... Ulf/...ulf, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m hög, 1 m bred (185-385 gon) och 0,15 m tjock. Runhöjd 10-11 cm. Enligt 1953 års inventering skall stenen ursprungligen ha varit rest vid en bro i Horda. Stenen stod före vägomläggningen 1954 ca 22 m NNS om nuvarande plats, i en nu borttagen stenmur, Ö om dåvarande vägen enligt Folke Davidsson. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sigmund gjorde ...-ulv (el Ulv), sin broder." Uppmålad 1966. Uppmålad 1983. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränrygg (N-S) . Vägkant."
Vill du se flera runstenar i Rydaholm socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.9999
Longitud: 14.274979
Lämnings-ID: L1972:940
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 116:1
Sveriges runinskrifter: Sm59, (Smålands runinskrifter))
Plats: Horda
Placering: Vid Upplövs Mellangård.
Föremål: Runsten
Material: Amfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:940