Runsten Sm64, L1972:7678 i Värnamo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórunnr setti stein eptir Áskel, bónda sinn, ok eptir sonu sína Svein ok Tófa. Guð hjalpi sálu þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 0,55 x 0,6 m bred och 3,15 m hög, avsmalnande uppåt. Skriftsidan mot SV. Runhöjd ca 11 cm. Texten inom kantslingan. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Torunn satte stenen efter Eskil, sin make, och efter sina söner Sven och Tove. Gud hjälpe deras själ." Uppmålad 1968. Uppmålad 1992."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Värnamo socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m Ö om Jönköpingsvägen."
Vill du se flera runstenar i Värnamo socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.210047
Longitud: 14.039564
Lämnings-ID: L1972:7678
Riksantikvarieämbetets ID: Värnamo 41:1
Sveriges runinskrifter: Sm64, (Smålands runinskrifter))
Plats: Västhorja
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Amfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Värnamo
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:7678