Runsten Sm61, L1972:265 i Tånnö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðvarðr/Guðvarr/Guðvôr lét reisa stein þenna eptir Auða, son sinn, ok Karl eptir Stein, son sinn. Guð hjalpi sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs (?), 1,4 m hög, 0,6 m bred (N-S), 0,2-0,3 m tjock. Texten mot V. Slingor och tecken 10 cm breda, 0,3-0,5 cm djupa. Stenen står på en gräsbevuxen förhöjning, 2 m diameter och 0,2 m hög. Runstenen vänd mot den gamla landsvägen (N-S). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gudvar lät resa denna sten efter Öde, sin son, och Karl efter Sten, sin son. Gud hjälpe själen.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tånnö socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Jämn gräsplan, gårdstomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m S väg, 16 m 80 gon SÖ hörnet av bostadshus, 20 m 390 gon NV hörnet av uthus. 7 m Ö gårdsgräns (häck) N-S."
Vill du se flera runstenar i Tånnö socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.096559
Longitud: 14.046012
Lämnings-ID: L1972:265
Riksantikvarieämbetets ID: Tånnö 22:1
Sveriges runinskrifter: Sm61, (Smålands runinskrifter))
Plats: Runstensholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Tånnö
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:265