Runsten Sm60, L1972:1020 i Rydaholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§AP Sveinn/Steinn/Seinn ok Starki gerðu §AQ Sveinn/Steinn/Seinn ok Óstarki gerðu §B kuml þessi eptir Guðmund, fôður sinn, vitring þessa á vegamóti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,67 m hög, 0,4-0,5 m bred (40-240 gon) och 0,16-0,2 m tjock. Inskrift på stenens NV bredsida samt på den NÖ smalsidan. Runhöjden är 8-12 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sven (el Sten) och Starke gjorde detta kummel efter Gudmund, sin fader, denna minnesvård vid vägamötet." Uppmålad 1983. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränrygg (NV-SÖ). Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"33 m 168 gon om S hörnet av bostadshus samt 2,5 m SÖ om landsvägen (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Rydaholm socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.058868
Longitud: 14.306437
Lämnings-ID: L1972:1020
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 185:2
Sveriges runinskrifter: Sm60, (Smålands runinskrifter))
Plats: Skaftarp
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:1020