Runsten L1972:1020 i Rydaholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1972:1020 i Rydaholm
Foto av Runsten L1972:1020 i Rydaholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßAP Sveinn/Steinn/Seinn ok Starki ger√įu ¬ßAQ Sveinn/Steinn/Seinn ok √ďstarki ger√įu ¬ßB kuml √ĺessi eptir Gu√įmund, f√ī√įur sinn, vitring √ĺessa √° vegam√≥ti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,67 m h√∂g, 0,4-0,5 m bred (40-240 gon) och 0,16-0,2 m tjock. Inskrift p√• stenens NV bredsida samt p√• den N√Ė smalsidan. Runh√∂jden √§r 8-12 cm. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Sven (el Sten) och Starke gjorde detta kummel efter Gudmund, sin fader, denna minnesv√•rd vid v√§gam√∂tet." Uppm√•lad 1983. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kr√∂n av mor√§nrygg (NV-S√Ė). V√§gkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"33 m 168 gon om S h√∂rnet av bostadshus samt 2,5 m S√Ė om landsv√§gen (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.058868
Longitud: 14.306437
Lämnings-ID: L1972:1020
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 185:2
Sveriges runinskrifter: Sm60 (Smålands runinskrifter))
Plats: Skaftarp
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d807377e-da3d-4fe3-b1f0-7b128f9efaa6