Runristning Sm56, L1972:812 i Rydaholm
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,8 m lång och 0,2 m hög. Enligt Smålands runinskrifter påminner tecknen om runorna:"I (?) y b (?) o i " och till höger om dem finns ornament bestående av spetsovala figurer och små rektanglar ordnade i tre lodräta rader, till vänster finns rektanglar som sammanställts till ett grekiskt kors samt ett mindre kors av enkla raka linjer. Uppmålad 1966."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Norra långhusväggens sockel 26 cm ovanför marken, 4,45 m från långhusets NV hörn."
Vill du se flera runstenar i Rydaholm socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.990797
Longitud: 14.278487
Lämnings-ID: L1972:812
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 165:2
Sveriges runinskrifter: Sm56, (Smålands runinskrifter))
Plats: Rydaholms kyrka
Placering: I norra långhusväggens sockel.
Föremål: Mursten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:812