Runristning Sm58, L1972:1590 i Rydaholm
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,745 m lång, 0,40 m bred. Består av 13 runliknande tecken . Enligt Smålands runinskrifter löper inskriften på ett 11,8 cm brett band som sträcker sig horisontellt snett upp mot höger över stenens yta och inskriften är av typen meningslösa inskrifter med degenererade runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i tornväggen på Rydaholms kyrka mer än 10 m ovanför marken och 0,5 m från tornets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Rydaholm socken eller Värnamo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.990653
Longitud: 14.278366
Lämnings-ID: L1972:1590
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 165:1
Sveriges runinskrifter: Sm58, (Smålands runinskrifter))
Plats: Rydaholms kyrka
Placering: I tornets södra vägg.
Föremål: Mursten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: » L1972:1590