Runristning L1972:1589 i Rydaholm ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1972:1589 i Rydaholm
Foto av Runristning L1972:1589 i Rydaholm
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Gu√į "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, 0,22 m lång och 0,14 m hög, och med 7 cm höga runor. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"... Gud.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rydaholm socken i Värnamo kommun (Jönköpings län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m V om nya vapenhusets S√Ė h√∂rn och 2,5 m ovan trappan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.990574
Longitud: 14.278766
Lämnings-ID: L1972:1589
Riksantikvarieämbetets ID: Rydaholm 165:3
Sveriges runinskrifter: Sm57 (Smålands runinskrifter))
Plats: Rydaholms kyrka
Placering: I vapenhusets yttervägg.
Föremål: Mursten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Värnamo
Socken: Rydaholm
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/56bbb9fb-2bed-4282-b7ea-3014ef30bb7c