Runsten U173, L2014:4885 i Värmdö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Skalli ok Sibbi ok Hlífsteinn létu reisa stein eptir Andvétt(?), fôður sinn, en Gillaug at bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält, 275x30-65 m (Ö-V) bestående av ca 50 fornlämningar.Dessa utgöres av en runsten, 15 högar och ca 34 rundastensättningar. Runstenen (U173) av granit, är 1,8 m h, 1,0 m brnedtill (Ö-V) och 0,32 m tj. Avsmalnande uppåt till ca 0,2 m tj itoppen. Runstenen är försedd med djurslingor och överst ett kors.Högarna är 8-15 m diam och 0,8-2,0 m h. De flesta högarna starktskadade eller stympade av grustäckt. Flera har används tillpotatiskällare. De flesta är mycket tydliga och flera har 0,2-0,4m st stenar synliga. Stensättningarna är 4-8 m diam och 0,2-0,5 mh. Övertorvade med 0,2-0,4 m st stenar delvis synligt. IS-sluttningen av gravfältet, intill vägen är flera gamal grustagi vars raskanter rester av flera högar förmodligen är belägna. Imitten av gravfältet är två terasser, ca 8x4 m st (Ö-V).Terrasserna begränsas av kanter 0,2-0,4 m h. Möjligen äldrehusgrunder? Runstenen är belägen i SÖ-delen av gravfältet intilloch N om vägen. Gravfältets S-del är svårt skadad av äldregrustäkter Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Värmdö socken i Värmdö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark intill och S om bergrygg (Ö-V). Skogsmark(blandskog)"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N om vägen Kalvandö-Evlinge. Mitt för infarten till Väsby gård"
Vill du se flera runstenar i Värmdö socken eller Värmdö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.343568
Longitud: 18.522457
Lämnings-ID: L2014:4885
Riksantikvarieämbetets ID: Värmdö 111:2
Sveriges runinskrifter: U173, (Upplands runinskrifter)
Plats: Väsby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Värmdö
Socken: Värmdö
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:4885