Runristning L2016:8141 i Möja 🇬🇧
Foto av Runristning L2016:8141 i Möja
Foto av Runristning L2016:8141 i Möja
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida ristning i form av runristning, på bergvägg 1,25 m,överplatå och med inristningsslinga 1,25 m lång 0,15 m h. Avrunstavarna kan ett R tydligt urskiljas. I övrigt har runornaövervuxits med lav. Texten lyder enl. H. Jungren " Kirre ochPutte ristade ". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Möja socken i Värmdö kommun (Stockholms län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergshöjd. Platå intill högsta punkt"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ostholmen"
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning L2016:8141 i Möja 🇬🇧:
"Enl. Hans Junggren, Löka, ristat i slutet av 1930- talet av ErikHolmblad och Erik Nylen (arkeolog)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.392117
Longitud: 18.893629
Lämnings-ID: L2016:8141
Riksantikvarieämbetets ID: Möja 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Stockholms
Kommun: Värmdö
Socken: Möja
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/24cfe026-cccc-4c1e-9814-50573eace177