Runsten L1960:5245 i Hol
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grovkornig gnejs, pelarliknande, 2,95 m h, 0,51-0,53 m br, 0,30-0,39 m tj. Runinskriften börjar längst ner till vänster på stenen och följer stenens sidor i ett u-format band. Framsidans inskrift är väl bevarad och tydlig. Runstenen var insatt i kyrkmuren med denna sida vänd nedåt. Inskriften på smalsidan är vittrad i mittpartiet. Denna smalsida satt vänd utåt i muren. Runornas höjd varierar mellan 18 cm och 11 cm. Texten tolkas: "Ulf och Assur reste denna sten efter Aslak, en mycket god tegn, sin fader, en mycket vänsäll [rsv. * frynan] (man)." Runstenen påträffades 1996 när putsen på kyrkans yttermurar avlägsnades i samband med restaureringsarbeten på Hols kyrka. Runstenen togs ur muren och är nu placerad strax S om denna. Runstenens ristningsytor rengjordes och uppmålades 1996."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hol socken i Vårgårda kommun (Västra Götalands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Strax S om kyrkomur."
Vill du se flera runstenar i Hol socken eller Vårgårda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.975021
Longitud: 12.665213
Lämnings-ID: L1960:5245
Riksantikvarieämbetets ID: Hol 151
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vårgårda
Socken: Hol
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5245