Hällristning L1997:2773 i Grimeton
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Högar, uppgift om, förstörda och borttagna utan antikvariskundersökning. På platsen låg 3 högar som bortschaktades i mittenpå 1910-talet, varvid keramik och brända ben påträffades.I en av högarna påträffades även:2) Hällristning, på lös sten, bestående av 1 skeppsfigur och 1hjulkvarn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Grimeton socken i Varberg kommun (Hallands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten rygg (NÖ-SV) utskjutande mot NÖ från bergshöjd. Åkermarkintill vägar."
Vill du se flera runstenar i Grimeton socken eller Varberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.095289
Longitud: 12.407841
Lämnings-ID: L1997:2773
Riksantikvarieämbetets ID: Grimeton 75:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Hallands
Kommun: Varberg
Socken: Grimeton
Riksantikvarieämbetets information: » L1997:2773