Runsten Vg62, L1963:9432 i Edsvära
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Útlagi reisti stein þenna eptir Eyvind, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 62), ljusröd medelkornig gnejs, 2 m hög, 1,5 m bred (N-S) och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 14-17 cm. Inskrift på den mot V vettande sidan. Stenen är flyttad till platsen från bäcken S om nuvarande platsen. Runristningen på den mot Ö vettande sidan är gjord i sen tid av "fornforskaren" J Johansson Stommen, Balstorp. Ö sidan har följande inskrift: "FORNSTUGAN INVIGDES 19/7 ÅR 1925". Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Utlage reste denna sten efter Öjvind, en mycket god tägn." Uppmålad 1975."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsvära socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten moränhöjd. Ödekyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m VNV om ägogräns (Ö-V), 8 m Ö om väg (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Edsvära socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.205358
Longitud: 13.231576
Lämnings-ID: L1963:9432
Riksantikvarieämbetets ID: Edsvära 39:1
Sveriges runinskrifter: Vg62, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Ballstorp
Placering: Vid kyrkoruinen.
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd medelkornig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Edsvära
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:9432