Runsten Vg127, L1962:8107 i Larv
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ôlvir(?) reisti, ok Áskatla, stein þenna eptir Gunnar, son Sigtryggs, dreng góðan. Guð dróttinn bjargi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 127), av granit, 2,5 m hög, 1,5-1,8 m bred (NV-SÖ) och 0,5-0,4 m tjock. På SV sidan en runslinga 0,1-0,3 m från kanten, ett stort ringkors med palmettliknande figurer mellan armarna samt några runor utanför slingan i nedre NV hörnet och innanför densamma i nedre SÖ hörnet. Runhöjd ca 0,15 m. Relativt grunt huggna runor. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ölver(?) och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans ande." Uppmålad 1968 och 1987."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Larv socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sandmark. Åkermark."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vg127, L1962:8107 i Larv:
"Vid Västgötaherrarnas uppror 1529 skall Måns Bryntesson Lilliehök klivit upp på stenen för att utropas till kung."
Vill du se flera runstenar i Larv socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.192143
Longitud: 13.148255
Lämnings-ID: L1962:8107
Riksantikvarieämbetets ID: Larv 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg127, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Larvs hed
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Larv
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:8107