Runsten L1962:67 i Edsvära
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida, gnejs, 1,9 m hög, 1,5 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjd 12 cm. En ryttare med häst är inhuggen i stenen. Ristningen är på den mot Ö vettande sidan. Under ristningen återfinns följande inskrift: "ROKILF ARUF RASOG MEF NRAB OW ARAIK URTSUH NIS DEM EDAH NAHOJ." Läses bakifrån varvid följande framkommer:"Johan hade med sin hustru Klara nio barn fem gosar fura flikor". Stenen är ristad och rest av "fornforskaren" J Johansson, Stommen, Balstorp. Inskrift i runslingan: "SutitoIR reste joan of stomin dena sten til it mini honom"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsvära socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m SSV om SV hörn av hus."
Vill du se flera runstenar i Edsvära socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.204537
Longitud: 13.231974
Lämnings-ID: L1962:67
Riksantikvarieämbetets ID: Edsvära 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Edsvära
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:67