Runsten Vg65, L1962:6392 i Norra Vånga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Haukoþuz(?)/Habukoþuz(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 65), grå granit, 0,9 m hög, 0,7 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,25-0,3 m tjock. Inskription på den åt SSÖ vettande plana sidan. Runhöjd 12-13 cm. 1,5 m S om stenen växer en björk. Stenen har tidigare varit inmurad i tornet på den gamla kyrkan som revs 1875. Sin nuvarande plats fick stenen 1936. (ATA dnr 4880/36). Runstenen är ristad med den urnordiska runraden som innehåller 24 tecken. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "haukoþuR" vilket kan vara ett mansnamn. Uppmålad 1968 och 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Vånga socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård. På moränrygg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14-15 m Ö 10 ° S om kyrkogårdsmur och 3 m NÖ om trädgårdsstaket."
Vill du se flera runstenar i Norra Vånga socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.266998
Longitud: 13.2709
Lämnings-ID: L1962:6392
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Vånga 22:1
Sveriges runinskrifter: Vg65, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Norra vånga kyrka
Placering: Vid prästgården.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Norra Vånga
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:6392