Runsten L1962:41 i Edsvära 🇬🇧
Även känd som Härlingstorpstenen
Foto av Runsten L1962:41 i Edsvära
Foto av Runsten L1962:41 i Edsvära
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tóla setti stein þenna eptir Geir, son sinn, harða góðan dreng. Sá varð dauðr á vestrvegum í víkingu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 61), gnejs, 1,1 m hög, 0,85 m bred vid basen, 0,35 m upptill och 0,25 m tjock. Avsmalnande uppåt. Runhöjd 9 cm. Otydlig runinskrift. Torin 3. Enligt Västergötlands runinskrifter har runstenen ursprungligen stått 40 m söderut, invid Härlingtorpsbäcken, nära ett gammalt vadställe. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tola satte denna sten efter Ger, sin son, en mycket god ung man. Denne vart död på västervägar i viking." Uppmålad 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Edsvära socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.252531
Longitud: 13.204485
Lämnings-ID: L1962:41
Riksantikvarieämbetets ID: Edsvära 20:1
Sveriges runinskrifter: Vg61 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Härlingstorp
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Härlingstorpstenen
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Edsvära
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/673f2298-48e1-4d7b-937f-978201b66150