Runsten Vg125, L1961:6670 i Södra Kedum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn gerði kuml þessi eptir Ulf, bróður sinn. Sá var drengr beztr í bileik iuta. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 125), gråsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet gnejs), 2,3 m hög, 0,5-0,6 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,3-0,5 mtj. På NNÖ sidan finns en runslinga runt kanten samt en rad lösa runor inuti denna. Runhöjd 10-12 cm. Stenen har tidigare varit inmurad i kyrkan med togs ut när den medeltida kyrkan revs 1888. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Björn gjorde detta minnesmärke efter Ulv, sin broder. Han var den bäste unge mannen i ..." Uppmålad 1970 och 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Kedum socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränås. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m VSV om S hörnet av kyrkan, 3,5 m NÖ om bogårdsmuren (NV-SÖ)."
Vill du se flera runstenar i Södra Kedum socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.239536
Longitud: 12.873539
Lämnings-ID: L1961:6670
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Kedum 12:1
Sveriges runinskrifter: Vg125, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Södra kedums kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Södra Kedum
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:6670