Runsten Vg118, L1961:5101 i Slädene
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Rannveig gerði kuml þessi eptir Sveinung, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 118), grovkornig gnejs, 2 m hög, 0,8 m bred (SSÖ-NNV) och 0,2 m tjock. Avsmalnande upptill. Ristningen återfinns på stenens V bredsida. Enligt Västergötlands ruinskrifter lyder inskriften: "Rannvig gjorde detta minnesmärke efter Svennung, sin make." Uppmålad 1969 och 1988."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Slädene socken i Vara kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränryggs sydsluttning. Betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tätt intill kyrkogårdsmurens SÖ hörn , 6 m Ö om uppfartsväg (SSÖ-NNV)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Vg118, L1961:5101 i Slädene:
"Enligt folktron skall runstenen ha uppburit kyrkklockan varför den blivit urgröpt på toppen. Hadorph nämner att runstenen enligt folk har stått vid stenröset strax Ö om kyrkan."
Vill du se flera runstenar i Slädene socken eller Vara kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.372731
Longitud: 12.883926
Lämnings-ID: L1961:5101
Riksantikvarieämbetets ID: Slädene 6:1
Sveriges runinskrifter: Vg118, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Slädene kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Vara
Socken: Slädene
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:5101